Pravila o privatnosti

Općenito

Davatelj se obvezuje da će zaštititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika Web stranice.Prikupljene osobne podatke davatelj će koristiti samo za obavljanje usluga koje nudi.Davatelj poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika internetskih stranica te će učiniti sve što je potrebno da ih zaštiti od bilo kakvog nedoličnog ponašanja i zlouporabe. Osobni podaci korisnika jedno su od područja na koje pružatelj obraća iznimnu brigu i pažnju, jer je svjestan osjetljive prirode ovog područja.

Upotreba osobnih podataka

U svrhu pružanja usluga koje nudi pružatelj prikuplja, upravlja, obrađuje i pohranjuje sljedeće korisničke podatke:

ime i prezime;

adresa e-pošte;

broj telefona;

ostale informacije, koje korisnik dobrovoljno unese u obrasce na web stranicama;

ostale informacije koje korisnik dobrovoljno dodaje kasnije svom profilu (ako web mjesto dopušta ovu funkciju).

Davatelj nije odgovoran za točnost, potpunost i ažurnost podataka koje su unijeli korisnici.

Svrha obrade osobnih podataka

Davatelj će obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

Za komunikaciju s korisnikom vezano uz poslane upite o proizvodu, u slučaju pitanja korisnika. U tu svrhu, davatelj će zadržati osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za komunikaciju s klijentom. U tu svrhu, davatelj će zadržati osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za komunikaciju s klijentom.

Za slanje povremenih e-novosti o trenutnim događanjima i ponudama, o promotivnim ponudama i o drugim stvarima koje mogu zanimati korisnika. Davatelj će zadržati osobne podatke u te svrhe samo uz izričit i nedvosmislen prethodni pristanak korisnika. Osobne podatke čuvat će do otkazivanja, a koje korisnik može poslati slanjem poruke na paulmitchell@artboje.hr.

Prava korisnika

Korisnik u svakom trenutku može zatražiti:

Odjavite pretplatu za e-novosti (ako je primljena) klikom na vezu u poruci e-pošte. Nakon odjave, davatelj će podatke izbrisati, osim ako su potrebni za druge svrhe s kojima se korisnik prethodno dogovorio ili ih davatelj zadržava na drugim pravnim osnovama.

Ispravljanje vaših osobnih podataka slanjem pismenog zahtjeva na adresu paulmitchell@artboje.hr.

Trajno brisanje osobnih podataka koje pružatelj pohranjuje i / ili obrađuje davateljem pismenog zahtjeva na adresu paulmitchell@artboje.hr.

Izvoz i pristup osobnim podacima koje pružatelj pohranjuje i / ili obrađuje dostavljanjem pismenog zahtjeva na adresu paulmitchell@artboje.hr.

Izjava o zaštiti privatnosti i izjava o privatnosti korisnika

U skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, davatelj je dužan zaštititi osobne podatke korisnika svojih web stranica. Davatelj neće ni pod kojim uvjetima, bez izričitog dopuštenja korisnika, prenijeti osobne ili ostale korisničke podatke trećoj osobi.Neće dozvoliti trećoj strani pristup podacima i ostalim informacijama korisnika osim:

dobavljači koji pružaju podršku kontroloru za obradu osobnih podataka u posebne svrhe za koje je dana suglasnost,

ako to zahtijevaju državne vlasti,

ako je takva obaveza propisana zakonom,

ili u dobroj vjeri da je takvo postupanje potrebno za postupke pred sudovima ili drugim javnim tijelima te za zaštitu i ostvarivanje legitimnih interesa počinitelja.

Svi osobni i drugi podaci koje korisnik pruži nakon prijave na web stranicu, kao i prilikom naručivanja kupnje proizvoda, uključujući sadržaj narudžbi, biti će zaštićeni u skladu s pravilima koja uređuju zaštitu osobnih podataka. Davatelj neće koristiti ove podatke u svrhu koja bi naštetila korisniku ili bilo kojoj drugoj uključenoj osobi, osim u svrhe koje je korisnik izričito i nedvosmisleno prethodno odobrio. Davatelj neće koristiti korisničke podatke za slanje promotivne e-pošte ili drugog neželjenog promotivnog materijala, osim za slanje onih promotivnih obavijesti na koje će se korisnik pretplatiti ili s kojom će dati svoj prethodni pristanak. Davatelj može koristiti podatke u anonimnom sažetku za potrebe statističke analize. Povjerljivost osobnih i drugih podataka korisnika neće biti narušena ni u kojem obliku.

Dostavnim službama ponuditelj će povjeriti samo potrebne podatke za dostavu kupljenih proizvoda na web stranici (e-trgovina) (informacije o primatelju i adresa za dostavu). Davatelj će kontaktirati korisnika putem e-maila ako je potrebno izvršiti kupnju na web stranici (internetska trgovina), a putem kontakt broja telefona samo ako je u procesu registracije ili kupnje s web stranice (web mjesta e-trgovine) došlo do poteškoća.

Provedite politiku privatnosti

Svi davatelji zaposlenika sa skraćenim ili honorarnim radnim vremenom koji imaju pristup osobnim i drugim podacima korisnika svjesni su obveze zaštite osobnih i drugih podataka i dužni su poštivati ove odredbe o zaštiti osobnih podataka i privatnosti korisnika web stranice (internetska trgovina).Obveza zaštite osobnih i drugih podataka vrijedi neograničeno i nakon prekida odnosa s pružateljem usluga.

Registrirani korisnici mogu u bilo kojem trenutku prekinuti upotrebu web stranice (internetske trgovine) i mogu povući registraciju. To će učiniti pismenom obaviješću  ponuditelju o otkazivanju registracije. Prije podnošenja izjave o otkazivanju registracije korisnik mora platiti ponuditelju sve neizmirene obveze koje proizlaze iz kupovine izvršenih na web stranici (internetska trgovina). Davatelj će također zaštititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika internetske trgovine prema ovim pravilima o privatnosti u slučaju povlačenja registracije.

Uvjeti korištenja stranice

Ova pravila o privatnosti dio su općih uvjeta korištenja web stranice, dostupnih ovdje: http: https://www.paulmitchell.hr/sl/content/o-podjetju/pogoji-uporabe.html